فرم نظرسنجی

  1- به چه دلیل باخدمات پس از فروش شرکت ایمرگاز تماس گرفته اید؟
  نصبتعمیر

  2- آیا بابت انجام تعمیرات / نصب هزینه ای پرداخت کرده اید؟
  خیربلی

  3- این هزینه بابت چه بود ؟

  ایاب‌وذهابدستمزد نصبدستمزدتعمیراتقطعات‌یدکیهزینه‌های غیرمتعارف (طلب انعام و ...)سایر موارد

  4- آیا قبل از انجام تعمیرات حدود هزینه به شما اعلام شد؟
  خیربلی

  5- آیا فاکتور تعمیرات صورت گرفته و قطعات تعویض شده به شما ارائه شد؟

  خیربلی

  6- آیا ایراداتی که توسط شما مطرح گردید به طور کامل رفع گردید؟
  خیربلی

  7- علت عدم رفع ایرادات چه بود؟
  نبود قطعات یدکی مورد نیازکیفیت پایین قطعات یدکیعدم تشخیص عیبکیفیت نامناسب تعمیراتسایر موارد

  تا چه حد از خصوصيت های مطرح شده زیر رضايت داريد:
  8- سهولت در برقراری تماس و دسترسی به شرکت

  9- فاصله زمان درخواست تعمیر/ نصب تا مراجعه نماینده

  10- مراجعه به موقع

  11- نحوه برخورد نماینده

  12- آراستگی ظاهری نماینده

  13- رعایت نظافت پس از تعمیر/ نصب توسط نماینده

  14- راهنمایی ها و آموزش های لازم در خصوص نحوه استفاده از محصول توسط نماینده

  15- نحوه پاسخگویی به سوالات

  16- کیفیت کلی خدمات دریافتی

  17- کامل بودن ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز

  18- سرعت عمل در تعمیر/ نصب

  19- به طور کلی چه میزان از خدمات پس از فروش ارائه شده رضایت دارید؟


  20- آیا تاکنون در خصوص نحوه ارائه خدمات پس از فروش شکایتی به شرکت مطرح کرده اید؟ (در خصوص مشتریان ناراضی)
  خیربلی
  21- نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات نهایتاً منجر به رضایت شما گردید؟
  خیربلی

  پيشنهادات و انتقادات دارید با ما درمیان بگذارید:
  زنمرد

  Traditional boilerCondensing Boiler


  خارج از گارانتیگارانتی