مقرارات و ایمنی

    ما درباره یک دستورالعمل بسیار مهم اتحادیه اروپا صحبت می کنیم که یک استراتژی موثر است که به کاهش آلودگی کمک می کند و بنابراین زندگی شهروندان را در سراسر دنیا بهبود می بخشد.
    دستورالعمل ERP (2009/125 / CE) – مخفف “محصولات وابسته به انرژی” است – ارزیابی دستورالعمل های بسیار دقیق برای طراحی و ساخت محصولات سازگار با محیط زیست و تعریف حداقل الزامات اجباری برای کارایی و عملکرد دستگاه های تولید شده با حداکثر توان اما با رویکرد حفظ محیط زیست است.
     هدف این است که تا سال 2020 محصولات انرژی محور به سهم کیفی تولیدی 20-20-20 مشهور برسد. تکرار شماره 20 باعث می شود سه هدف کلیدی این دستور را به یاد داشته باشید:
افزایش بهره وری از انرژی با استفاده از دستگاه های 20٪
کاهش انتشار دی اکسید کربن (CO2) در اتمسفر 20٪
افزایش درصد انرژی قابل تجدید در مصرف نهایی تا 20٪
برای تعیین یک نقشه راه برای تعدیل، دو مهلت تعیین شده است.
    این قوانین از 1 آگوست سال 2015، اعلام شد که تمام کالاهای موجود در بازار مصرف نیاز با محفظه های انرژی کارآمد دارند.
همچنین از 26 سپتامبر 2015، دستورالعمل های ErP و ELD به صورت اجباری نیاز به نشانه گذاری انرژی (برچسب انرژی) تمام وسایل موجود در بازار ارائه و لازم الإجرا شد
قوانین ELD
   اتحادیه اروپا سیستم الحاقی انرژی جدیدی را اجباری کرده است تا مصرف کنندگان بتوانند سطح سازگاری محیطی هر محصول را بلافاصله ببینند. دستورالعمل برچسبگذاری انرژی (2010/30 / CE) اجباری برای هر محصولی است و این دستورالعمل می بایست به صورت برجسته بر روی هر محصولی الصاق گردد. در این برچسب ها نه تنها در مورد درجه بهره وری انرژی، بلکه سایر عوامل کارایی مانند میزان تولید صدا، گرمای تولیدیو مصرف انرژی کلی نیز می بایست درج گردد.