محیط زیست

رویکرد سبز، مهم تر از چالش کارآفرینی

 همانطور که میدانیم تطابق با مقررات کافی نیست، تغییری که ما امروز نیاز داریم نیاز به روش پیشرفته ای برای تفکر در مورد محیط زیست و فعالیت های صنعتی است. در واقع ما نیاز به یک انقلاب واقعی در ساخت و ساز، تولید و مسکن داریم. زندگی ما انسان ها در جهان پیرامونی به معنای واقعی کلمه در معرض خطر است.
شرکت ایمرگس متقاعد شده است که حل معضل محیط زیست یک نیاز واقعی است و درگیر جستجو برای راه حل های جدید است که آن را توسعه دهد و پیشرفته تر سازد. فلسفه کارآفرینی با “رویکرد سبز” یک راه حل ضروری برای برون رفت از آسیب رساندن به محیط زیست ما انسان هاست. در حالت کلی هدف رویکرد سبز، نه استفاده از راه حل های از پیش تعریف شده است، بلکه در مقابل هر پروژه جدید با اهداف بزرگ، مدیریت از ابتدا می باشد. مدیریت مسائلی چون، کاهش زباله، تلف شدن انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای است.
برای مثال، روی سقف کارخانه های ایمرگس، یک سیستم فتوولتائیک 800 کیلو بایت در ثانیه، نصب شده است که بسیار بی سر و صدا و کارآمد است و این سیستم سهم روزانه بسیاری را در کاهش مصرف و انتشار گلخانه ای کارخانه ای ایمرگس را به عهده دارد.


ایمرگس با هدف مدیریت انرژی – تکمیل ساختمان ها


ایمرگس از سال 2010 برای حل مسائل تولید و صرفه جویی در انرژی به دنبال راه حل های مختلفی بوده است. برای شرکت ایمرگس هر یک از سیستم های جدید، فعالیت های ساخت و ساز یا تولید یک فرصت برای ارائه پروژه هایی با استانداردها و پایداری بالاتر و افزایش بهره وری از خانه های مسکون است. ایمرگس همواره به دنبال آن است که در این رقابت تفکر انسانی، محیط زیست و صنعتی شدن ساختمان ها، سهم بیشتری را برای حفظ محیط زیست و انرژی در نظر بگیرد.
با توجه به این هدف، تیم حرفه ای ایمرگس سال ها در عرضه سیستم های فتوولتائیک با قدرت بالا و در بهره وری انرژی مشارکت داشته است. مطالعه دقیق هر وضعیت باعث می شود مشتریان نه تنها با بهترین راه حل ها مطابق با تکنولوژی پیشرفته آشنا شوند، بلکه با روش های عملیاتی ESCo، شرکت هایی که می توانند کارایی انرژی ساختمان ها را بهبود ببخشند، می توانند، علاوه بر صرفه جویی انرژی صرفه جویی های سرمایه ای و مالی خود را در هنگام ساخت و ساز و حتی بهره برداری نیز کاهش دهند.
یکی دیگر از جنبه های انقلابی “رویکرد سبز” که می تواند برای همه مفید باشد، توسعه آن در تمامی وضعیت ها و یا بخش هایی چون، خانه های مسکونی برای خانواده ها، سیستم های کنترل انرژی شرکت ها و سازمان ها و بهره وری انرژی در کارخانه ها و بخش های تولیدی با هدف صرفه جویی در انرژی و پایین آوردن قیمت تمام شده کالاها می باشد.