گرمایش، سرمایش و آبگرم مصرفی از طریق یک منبع تجدید پذیر که هوای خارج از ساختمان می باشد تامین می کند. هیت پمپ ها یک راه حل بسیار عالی در زمینه بهره وری انرژی از منابع تجدید پذیر می باشد، این سیستم ها علاوه بر کاهش پارامتر انتشار آلودگی محیط زیست به دلیل استفاده از منبع تجدید پذیر هزینه های بسیار کم مصرف انرژی و هزینه نگه داری بسیار پایینی نسبت به دیگر سیستم های گرمایشی و سرمایشی دارند.

heat pump

هیت پمپ ها

نمایش یک نتیجه

هیت پمپ ها

AUDAX 12

هیت پمپ ها

AUDAX 16

هیت پمپ ها

AUDAX 16 MONO

هیت پمپ ها

AUDAX 6

هیت پمپ ها

AUDAX 8

هیت پمپ ها

MAGIS PRO 10 ErP

هیت پمپ ها

MAGIS PRO 5 ErP

هیت پمپ ها

MAGIS PRO 8 ErP

هیت پمپ ها

RAPEX 100 V2

هیت پمپ ها

RAPEX 300 SOL V2

هیت پمپ ها

RAPEX 300 V2