سیستم های هیبرید ایمرگاس راه حل ایده آل برای خانه های جدید (نوساز) با توانایی فراهم کردن سرمایش، گرمایش و آبگرم مصرفی ساختمان را طبق استاندارد های روز اروپا از منابع تجدید پذیر را دارد.سیستم های هیبرید با استفاده از هیت پمپ ها heat pumps و پنل های خورشیدی thermal solar system طراحی شده و در فضاهای کم قابل اجرا می باشند. سیستم های هیبرید راه حلی با مصرف انرژی بسیار کم برای آپارتمان های کوچک و بزرگ می باشد.

سیستم های هیبرید

( ترکیبی)

نمایش یک نتیجه

سیستم های هیبرید

MAGIS COMBO 10

سیستم های هیبرید

MAGIS COMBO 10 PLUS

سیستم های هیبرید

MAGIS COMBO 5

سیستم های هیبرید

MAGIS COMBO 5 PLUS

سیستم های هیبرید

MAGIS COMBO 8

سیستم های هیبرید

MAGIS COMBO 8 PLUS

سیستم های هیبرید

MAGIS HERCULES ErP

سیستم های هیبرید

MAGIS VICTRIX ErP