سیستم های پنل خورشیدی با هدف تسهیل کار مهندسین و لوله کشی های ساختمان که با سیستم های تجدی مورد استفاده هستند طراحی و ساخته شده اند.استفاده از این خانواده از محصولات موجب صرفه جویی در مصرف انرژی، کاهش هزینه های اجرایی می گردد.تنوع مدل های پنل خورشیدی امکان ارائه هر گونه راه حلی برای هر ساختمانی می باشد. در این خانواده محصولات با استفاده از تمامی انرژی تابشی خورشید امکان استفاده از سیستم گرمایش یا سیستم آبگرم مصرفی یا هر دو را به صورت همزمان فراهم آورده است.

سیستم های خورشیدی

هیچ محصولی یافت نشد.