تمام پکیج های ایمرگاس منسب برای نصب با هر سیستم گرمایشی ( فن کوئل، گرمایش از کف، ...) ، ابعاد کوچک، تکنولوژی جدید، دوستار محیط زیست (آلایندگی کم) و مخزن آبگرم مصرفی( در برخی از مدل ها).

پکیج های غیر چگالشی

نمایش یک نتیجه

پکیج های غیر چگالشی

EOLO MYTHOS 24 2 E

پکیج های غیر چگالشی

EOLO STAR 24 4 E

پکیج های غیر چگالشی

MAIOR EOLO 32 4 E

پکیج های غیر چگالشی

MINI EOLO 28 3 E

پکیج های غیر چگالشی

ZEUS 24 kW

پکیج های غیر چگالشی

ZEUS 28 kW

پکیج های غیر چگالشی

ZEUS SUPERIOR 32 kW